Renovace ocelové konstrukce skládkových strojů SZHk1 a SZHk2 v Teplárně Vítkovice