Statické posouzení ocelové konstrukce provozovaných kouřovodů za elektroodlučovačem kotle K16 v Elektrárně Prunéřov