Centrum technické normalizace

 • Společnost působí jako Centem technické normalizace (CTN) zřízené Českou agenturou pro standardizaci pro následující oblasti technické normalizace:
  1. Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí;
  2. Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí;
  3. Eurokód 9: Navrhování konstrukcí z hliníkových slitin;
  4. Ocelové a hliníkové konstrukce;
  5. Ocel: Materiály a navrhování;
  6. Hliníkové konstrukce.
 • Tvorba a překlady norem v oboru ocelových konstrukcí (např. normy ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1993-1-4, ČSN EN 1993-1-6, ČSN EN 1993-1-11, ČSN EN 1993-1-12, ČSN EN 1993-4-1, ČSN EN 1993-4-2, ČSN EN 1993-4-3, ČSN EN 1993-6).