O nás

Statická kancelář Institut ocelových konstrukcí, spol. s r. o. byla založena v roce 1993. Firma se specializuje převážně na návrh a posouzení ocelových konstrukcí a kontrolní prohlídky objektů.

Jsme přidruženým členem České asociace ocelových konstrukcí a Centrem technické normalizace pro oblasti související s navrhováním a realizací ocelových konstrukcí.

Při naši práci uplatňujeme rozsáhlé zkušenosti získané při projektování náročných ocelových konstrukcí a také z reálného provozu kontrolovaných staveb.

Podílíme se na projektech realizovaných v ČR i v zahraničí.

Při řešení úkolů často  spolupracujeme s univerzitami a jejich vědeckými pracovníky, především pak s Fakultou stavební VŠB – TU Ostrava. V rámci této spolupráce jsme schopni ověřovat inženýrské výpočty a a zajistit realizaci experimentálních zkoušek.