Statické posudky konstrukcí

  • Statické posudky konstrukcí podle Eurokódů (ČSN EN).
  • Výpočty pomocí profesionálních statických programů – SCIA Engineer a IDEA StatiCa Connection.
  • Specializace na průmyslové stavby, technologické konstrukce, haly s mostovými jeřáby, zásobníky a sila, konstrukce v energetických přenosových soustavách, skládkové stroje.
  • Statické posudky modulárních staveb z kontejnerů.
  • Geometricky a materiálově nelineární analýza konstrukcí, dynamické výpočty, konstrukce v seizmicky aktivních oblastech.
  • Ověření požární odolnosti konstrukcí.
  • Posuzování konstrukcí přitížených instalací FV panely.