Prohlídky ocelových konstrukcí

  • Běžné, podrobné a mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí pozemních a průmyslových staveb podle normy ČSN 73 2604.
  • Hodnocení existujících ocelových a konstrukcí podle ČSN ISO 13822.
  • Kategorizace ocelových konstrukcí (třídy následků CC a třídy provedení EXC).
  • Vypracování náhradní dokumentace podle ČSN 73 2604.
  • Statické posudky provozovaných konstrukcí.
  • Diagnostika ocelových konstrukcí (měření reálných tlouštěk ocelových prvků, hodnocení stavu protikorozní ochrany, tenzometrická měření, zajištění dynamických zkoušek).
  • Návrhy opatření k odstranění vad.
  • Vypracování technické dokumentace k návrhu oprav.
  • Konzultační a dozorová činnost při realizaci navržených oprav.