Statické posouzení závad ocelových konstrukcí kotlů K1 až K6