Statické posouzení ocelové konstrukce budovy absorbéru po požáru